Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Dobrodošli v Evropskem odboru regij  

​Novo mandatno obdobje

Člani in nadomestni člani Evropskega odbora regij (OR) so imenovani za dobo petih let, kolikor traja mandatno obdobje OR. Naslednje mandatno obdobje se začne 26. januarja 2020 in bo trajalo do 25. januarja 2025. Na začetku novega mandatnega obdobja morajo biti imenovani vsi člani OR, znova pa morajo biti oblikovani tudi vsi organi, med drugim predsedstvo, komisije ter delovne in medregionalne skupine. Člani na prvem plenarnem zasedanju izvolijo novega predsednika, novega podpredsednika in novo predsedstvo.

Na kratko o Evropskem odboru regij

Evropski odbor regij je skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU. Od leta 1994 zastopa in podpira interese lokalnih in regionalnih oblasti v postopku odločanja EU. S sedeža v Bruslju si prizadeva za vse tesnejšo povezanost evropskih narodov in regij ter zagotavlja, da se odločitve sprejemajo čim bliže državljanom v skladu z načelom subsidiarnosti.

Vloga članov OR

Člani OR se v Bruslju sestajajo na plenarnih zasedanjih, na katerih obravnavajo in sprejemajo mnenja, poročila in resolucije. Na zasedanja so povabljeni tudi evropski poslanci, evropski komisarji ter predstavniki Sveta in predsedstva EU, da sodelujejo v razpravah o vprašanjih posebnega pomena za regije in mesta.

Člani sodelujejo pri delu tematskih komisij OR in so lahko imenovani za poročevalce, ki pripravijo mnenja.


138. plenarno zasedanje

Plenarno zasedanje februarja 2020 bo hkrati tudi konstitutivno ob začetku sedmega mandatnega obdobja Evropskega odbora regij, zato bo organizirano drugače kot običajno zasedanje.

Prvi del, ki bo potekal v torek, 11. februarja, popoldan, bo namenjen uradnemu konstituiranju Evropskega odbora regij v novi sestavi ter sprejetju dnevnega reda in volilnih pravil.

Zasedanje bo nato odloženo, da se bodo politične skupine in nacionalne delegacije lahko sestale na pripravljalnih sejah.

V sredo, 12. februarja, dopoldan, bo zasedanje namenjeno volitvam predsednika, prvega podpredsednika ter drugih podpredsednikov in članov predsedstva.

Nato se bo novo predsedstvo sestalo na prvi seji, po njej pa se bo ob 14.30 nadaljevalo plenarno zasedanje, na katerem bo potekala razprava o različnih političnih temah, med drugim o konferenci o prihodnosti Evrope, ki se je bo udeležila podpredsednica Evropske komisije Dubravka Šuica, pristojna za demokracijo in demografijo. Plenarna skupščina bo razpravljala in glasovala tudi o resolucijah in spodaj navedenih mnenjih.

Nove komisije se bodo ustanavljale v četrtek, 13. februarja, dopoldan.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Deli :
 
Podobne informacije