Študije  

Evropski odbor (OR) lahko za pomoč pri zagotavljanju informacijske podpore svojim poročevalcem in članom zaprosi zunanje strokovnjake, ki pripravijo znanstvene študije o določenih pomembnih temah.

Poleg študij, ki jih objavlja OR, tudi služba Evropskega parlamenta za raziskave pripravlja poročila in analize, povezane s posvetovalnim delom OR in v podporo temu delu, saj sta Evropski odbor regij in Evropski parlament 5. februarja 2014 sklenila sporazum o sodelovanju.


​​Browse ​studies by year:


​​
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:c52bf09f-7807-a072-6b5a-2a96a1167977
Share:
Podobne informacije