Publikacije  

Evropski odbor regij (OR) v podporo zakonodajnemu delu svojih članov vsako leto pripravi več digitalnih publikacij – od letakov do barvnih brošur. Publikacije so namenjene tako širši javnosti kot lokalnim in regionalnim oblastem, njihov cilj pa je še povečati seznanjenost s pomembnimi politikami EU in delom OR.

Digitalne različice brošur, ki so tudi natisnjene, so na voljo na tej spletni strani.

Poleg tega si lahko na posebni strani ogledate vizualno podobo OR in njegov logotip.

Browse by year:​​​​​​

Deli: