Regije dosegajo rezultate  

 
Kampanja Regije in mesta za razvoj je del prispevka Evropskega odbora regij k doseganju Evropskega soglasja za razvoj in ciljev trajnostnega razvoja OZN. Kampanja poudarja delo mest in regij, ki so se zavezale k 15-letnemu akcijskemu načrtu OZN za ljudi, planet in blaginjo. Poudarja pomen spoprijemanja z globalnimi izzivi od spodaj navzgor. Doseči skuša tudi spremembe politik na ravni EU in na svetovni ravni, da bi okrepili vlogo skupnosti, mest in regij, ki si prizadevajo za iskanje ustreznih lokalnih odzivov na mednarodne pritiske.

V skladu z enajstim ciljem trajnostnega razvoja OZN – poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in regije – se kampanja Regije in mesta za razvoj osredotoča na:

  • trajnost: ukrepe za spodbujanje trajnostnega razvoja, pa tudi posebej za razvoj bolj okolju prijaznega, krožnega gospodarstva,
  • vzdržljivost: ukrepe mest in regij za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje,
  • varnost: ukrepe mest in regij EU za stabilizacijo sosedstva EU in razvoj diplomacije mest,
  • odprtost: ukrepe, da bi mesta in regije postali odprti za ženske, otroke, starejše, invalide in nove priseljence.


Razlogi za kampanjo Regije in mesta za razvoj

Svetovni izzivi zahtevajo ukrepe na lokalni ravni – ukrepe regij, mest in lokalnih skupnosti. Brez vodilne vloge lokalnih in regionalnih oblasti svet ne bo dosegel cilja omejitve rasti povprečne temperature na manj kot 1,5 °C. Mesta in regije se neposredno soočajo z družbenimi in gospodarskimi spremembami po vsem svetu, zato morajo nujno ukrepati v zvezi s tem, kje in kako prebivalstvo živi, dela in se razvija. Številne lokalne in regionalne oblasti se odločajo prevzeti pobudo pri iskanju rešitev, kako naj se njihove skupnosti trajnostno odzovejo na spremembe. Pripravljene so storiti celo korak dlje, zato sklepajo mednarodna zavezništva in partnerstva s skupnostmi v drugih državah.

Evropska unija potrebo po tem, da je treba razmišljati globalno in delovati lokalno, priznava z Evropskim soglasjem za razvoj in v okviru Agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030.

Na mnogih področjih pa nacionalne vlade in mednarodna raven še vedno ne priznavajo potenciala regij in mest pri spodbujanju sprememb in stabilizaciji. Mesta in regije postajajo akterji na mednarodni ravni. Kampanja Regije in mesta za razvoj bo poudarila vlogo, ki jo že imajo.
  

Spodbudite spremembe