Mreža nekdanjih članov Evropskega odbora regij  
Mreža je nova pobuda Evropskega odbora regij (OR), namenjena nekdanjim članom in nadomestnim članom OR, ki jim daje možnost, da še naprej spremljajo politično delo in dejavnosti OR. Na voljo je tudi drugim posameznikom in prijateljem Odbora, ki želijo svoje izkušnje in znanje uporabiti v korist OR in Evrope.

Namen mreže je:

 • pomagati OR pri stikih z lokalnimi in regionalnimi sveti ter z milijonom lokalnih in regionalnih politikov v vseh regijah EU;
 • pomagati pri promociji političnih pobud OR;
 • seznanjati s politikami Evropske unije, ki so pomembne za lokalno in regionalno raven;
 • deliti vaše izkušnje in znanje z nosilci odločanja na ravni EU prek mrež in dejavnosti OR;
 • podpirati vas pri približevanju Evrope njenim državljanom.

Kaj nudimo:

 • vabila na dogodke, tematska informativna srečanja na spletu in politične razprave na visoki ravni;
 • poročila o nedavnem dogajanju v zvezi s politikami EU, pomembnimi za lokalno in regionalno raven;
 • personalizirano izkaznico za vstop v prostore OR v Bruslju in njihovo uporabo;
 • personalizirane e-novice OR in novo spletno aplikacijo za člane;
 • podporo za vaše lokalne in regionalne pobude (na primer dialog z državljani).

Kaj lahko prispevate vi:

 • pomagajte nam pri promociji političnih pobud in predlogov OR ter seznanjanju širšega občinstva s splošnimi informacijami o EU;
 • sodelujte v lokalnih dogodkih o zadevah EU, organiziranih v vaši regiji ali mestu;
 • posredujte nam nove zamisli ali pobude.

Kontakt​:

Enota OR za protokol – Služba za obiskovalce in nekdanje člane

FormerMembers@cor.europa.eu

Tel: + 32 2 282 21 24/25 64​​


 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: