Pridružite se skupnosti mladih izvoljenih politikov! 

Program za mlade izvoljene politike za leto 2023 

Ali ste politik z mandatom na lokalni ali regionalni ravni v EU in ste rojeni po 1. januarju 1983? Iščete priložnosti za mreženje, izmenjavo dobre prakse, pridobivanje informacij o zakonodaji EU in možnostih financiranja EU, vključevanje v delo Evropskega odbora regij ter srečevanje in razpravljanje s člani OR in drugimi lokalnimi regionalnimi in evropskimi politiki? Vabimo vas, da se prijavite v mrežo mladih izvoljenih politikov (YEP)!

Preberite podrobnosti programa za mlade izvoljene politike za leto 2023 in se prijavite do 10. aprila 2023.

Vsebina

Kdo se lahko prijavi?

Prijavite se lahko, če:

 • ste izvoljeni na neposrednih splošnih volitvah na regionalni ali lokalni ravni v državi članici Evropske unije ali državi kandidatki za članstvo v EU
 • ste rojeni po 1. januarju 1983,
 • nimate mandata člana ali nadomestnega člana OR,
 • imate dobro znanje angleščine ter
 • izpolnite prijavnico in jo oddate najpozneje do 10. aprila 2023.

Kandidati bodo izbrani na podlagi podatkov v prijavnem obrazcu in v skladu z željo doseči čim bolj uravnoteženo zastopanost spolov, regionalne in lokalne ravni, politične pripadnosti in državljanstva.

Upoštevali bomo samo prijave v angleščini ali francoščini.

Zakaj bi se prijavili?

 • Da bi navezali stike z mladimi izvoljenimi politiki iz drugih delov EU in drugimi politiki na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.
 • Da bi si izmenjevali primere dobre prakse z drugimi lokalnimi in regionalnimi politiki prek YEPcommunity.eu.
 • Da bi se seznanili s priložnostmi, ki jih EU ponuja lokalnim in regionalnim območjem.
 • Da bi v evropskem zakonodajnem procesu govorili v imenu regij in občin EU.
 • Da bi prispevali k oblikovanju politik EU.
 • Da bi povečali svojo prepoznavnost v evropskih krogih.

Poleg tega bodo lahko izbrani mladi izvoljeni politiki sodelovali v različnih komunikacijskih dejavnostih, povezanih s tem programom.

Kaj vključuje program YEP?

Program sledi trem temam:

1. Novo poglavje za demokracijo v EU

Program za mlade izvoljene politike vam bo pomagal graditi mostove med vašim mestom in regijo ter EU. Dal vam bo navdih za spodbujanje participativne demokracije in pomagal pri iskanju načinov vključevanja mladih v demokratično razpravo in lokalno državljansko življenje.

2. Reševanje podnebne in energetske krize

V okviru te teme vam bo program za mlade izvoljene politike omogočil temeljitejši vpogled v evropski zeleni dogovor, da bi lahko s svojimi projekti navdihnili druge mlade izvoljene politike, člane OR in druge politike ali pa sami dobili navdih pri njihovih projektih. Izvedeli boste tudi, kako lahko prispevate k ciljem EU glede podnebnih sprememb in ogljične nevtralnosti.

3. Prihodnost kohezijske politike

Program za mlade izvoljene politike vam bo omogočil, da se seznanite z izzivi in priložnostmi evropske kohezijske politike. Seznanili se boste zlasti z možnostmi financiranja za lokalne in regionalne oblasti, spodbujanja inovativnih projektov za podporo razvoju regij EU ter z organizacijami, ki lokalne oblasti podpirajo pri oblikovanju in izvajanju njihovih zamisli. 

Srečanja naj bi potekala v angleščini.

Kdaj se bo program izvajal?

Program za mlade izvoljene politike za leto 2023 bo trajal do pomladi 2024, načrtovane dejavnosti pa bodo potekale vse leto. Nekatere so obvezne.

Na koncu boste postali „nekdanji udeleženec“ in boste vabljeni na dogodke v prihodnosti.

Tu najdete začasni seznam dejavnosti za leto 2023. Datumi se lahko še spremenijo.

Med letom se lahko dodajo dodatne dejavnosti/dogodki, o katerih boste pravočasno obveščeni.

 • Redna srečanja za navezovanje stikov
 • Udeležba na sejah komisij in plenarnih zasedanjih
 • Sodelovanje v javnih posvetovanjih
 • 16. maj: srečanje za dobrodošlico – prek spleta – obvezno
 • Junij: usposabljanje na temo „Novo poglavje za demokracijo EU“ – obvezno
 • 26. in 27. junij: EuroPCom, konferenca EU o javnem komuniciranju
 • September: usposabljanje na temo „Obravnavanje podnebne in energetske krize“ – obvezno
 • 9.–12. oktober: 21. evropski teden regij in mest, seja za mlade izvoljene politike – obvezno
 • November: usposabljanje na temo „Prihodnost kohezijske politike“ – obvezno

Kje?

Dogodki bodo potekali prek spleta in v prostorih OR v Bruslju. O načinu udeležbe boste pravočasno obveščeni. 

Kako se lahko prijavite?

Za prijavo morate izpolniti naslednji obrazec v angleščini ali francoščini:

Prijavite se in se pridružite skupnosti YEP

Kateri stroški bodo povrnjeni?

Za udeležbo na spletnih dogodkih in dejavnostih ni nadomestil.

V primeru dogodkov, za katere je potrebna fizična prisotnost v Bruslju, lahko OR:

 • povrne potne stroške,
 • izplača pavšalno dnevnico ob predložitvi dokazila o prenočitvi v kraju seje.

Povračilo potnih stroškov in plačilo dnevnic sta odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. 

Politične skupine OR so odgovorne za končni izbor mladih izvoljenih politikov v program in za udeležbo na dogodkih, za katere so sredstva omejena.

Kontakt

Direkcija za komuniciranje, ekipa za program za mlade izvoljene politike
Deli:
 
Back to top