Pridružite se skupnosti mladih izvoljenih politikov! 

Program za mlade izvoljene politike za leto 2022 

Ali ste politik z mandatom na lokalni ali regionalni ravni v EU in rojeni po 1. januarju 1982? Se želite povezovati z drugimi, si izmenjevati primere dobre prakse, prejemati informacije o zakonodaji EU in možnostih financiranja EU, prispevati k delu Evropskega odbora regij ter se srečevati in razpravljati s člani OR in drugimi lokalnimi regionalnimi in evropskimi politiki? Pridružite se mreži mladih izvoljenih politikov!

Preberite podrobnosti programa za mlade izvoljene politike za leto 2022 in se prijavite do 8. aprila 2022.

Vsebina

Kdo se lahko prijavi?

Prijavite se lahko, če:

 • imate demokratični mandat kot izvoljeni politik na lokalni ali regionalni ravni v državi članici Evropske unije,
 • ste rojeni po 1. januarju 1982,
 • nimate mandata člana ali nadomestnega člana OR,
 • imate dobro znanje angleščine ali francoščine,
 • izpolnite prijavnico in jo oddate najpozneje do 8. aprila 2021.

Kandidati bodo izbrani na podlagi podatkov v prijavnem obrazcu in v skladu z željo doseči čim bolj uravnoteženo zastopanost spolov, regionalne in lokalne ravni, politične pripadnosti in državljanstva.

Zakaj bi se prijavili?

 • Da bi navezali stike z mladimi izvoljenimi politiki iz drugih delov EU in drugimi politiki na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.
 • Da bi si izmenjevali primere dobre prakse z drugimi lokalnimi in regionalnimi politiki prek YEPcommunity.eu.
 • Da bi se seznanili s priložnostmi, ki jih EU ponuja lokalnim in regionalnim območjem.
 • Da bi v evropskem zakonodajnem procesu govorili v imenu regij in občin EU.
 • Da bi povečali svojo prepoznavnost v evropskih krogih.

Poleg tega bodo lahko izbrani mladi izvoljeni politiki sodelovali v različnih komunikacijskih dejavnostih, povezanih s tem programom.

Kaj vključuje program YEP?

Program za mlade izvoljene politike (YEP) bo prispeval k evropskemu letu mladih.

Program sledi trem temam, ki jih morate v prijavnem obrazcu razvrstiti po svojem prednostnem vrstnem redu.

1. Približati Evropo ljudem

Program YEP vam bo pomagal ustvariti povezavo med vašim mestom in regijo ter EU, vam dal nove zamisli za spodbujanje demokracije in vam pomagal odkriti možnosti za vključevanje mladih v demokratične razprave in lokalno življenje.

2. Oblikovati odporne skupnosti

V okviru te teme vam bo program za mlade izvoljene politike omogočil temeljitejši vpogled v evropski zeleni dogovor, da bi lahko s svojimi projekti navdihnili druge mlade izvoljene politike, člane OR in druge politike ali pa sami dobili navdih pri njihovih projektih. Izvedeli boste tudi, kako lahko prispevate k ciljem EU glede podnebnih sprememb in ogljične nevtralnosti.

3. Kohezija, naša temeljna vrednota

V okviru programa za mlade izvoljene politike se boste lahko seznanili z možnostmi financiranja lokalnih in regionalnih oblasti, razumeli, kako lahko kohezijska politika pomaga pri okrevanju po krizi zaradi COVID-19 in pri razvoju vašega mesta in regije, ter izmenjali primere dobrih praks z drugimi mladimi izvoljenimi politiki in politiki.

Sestanki naj bi po možnosti potekali v angleščini in francoščini.

Kdaj se bo program izvajal?

Program za mlade izvoljene politike za leto 2022 bo trajal do pomladi 2023, načrtovane dejavnosti pa bodo potekale vse leto. Nekatere so obvezne.

Nato boste postali „diplomant“ in boste vabljeni na nadaljnje izbrane dogodke.

Tu najdete začasni seznam dejavnosti za leto 2022. Datumi se lahko še spremenijo.

Med letom se lahko dodajo dodatne dejavnosti/dogodki, o katerih boste pravočasno obveščeni.

 • Mesečna srečanja za navezovanje stikov
 • Udeležba na sejah komisij in plenarnih zasedanjih
 • Sodelovanje v javnih posvetovanjih
 • 25. maj: srečanje za dobrodošlico – obvezno
 • 22. junij: usposabljanje na temo „Približati Evropo ljudem“ – obvezno
 • September: usposabljanje na temo „Oblikovati odporne skupnosti“ – obvezno
 • September: dogodek na seji predsedstva zunaj sedeža
 • Oktober: usposabljanje na temo „Kohezija, naša temeljna vrednota“ – obvezno
 • 10.–13. oktober: 20. evropski teden regij in mest, seja za mlade izvoljene politike – obvezno
 • Oktober/november: forum mladih izvoljenih politikov (YEP Forum)
 • November: EuroPCom

Kje?

Vsi dogodki bodo potekali prek spleta. Glede na razvoj pandemije COVID-19 se lahko program spremeni, dogodki pa se lahko odpovejo. Če bo mogoča fizična udeležba v Bruslju, boste o tem vnaprej obveščeni.

Kako se lahko prijavite?

Za prijavo morate izpolniti naslednji obrazec:

Prijavite se in se pridružite skupnosti YEP – v angleščini

Prijavite se in se pridružite skupnosti YEP - v francoščini

Kateri stroški bodo povrnjeni?

Za udeležbo na spletnih dogodkih in dejavnostih ni nadomestil.

V primeru dogodkov, za katere je potrebna fizična prisotnost v Bruslju (če bo takšne dogodke mogoče organizirati), lahko OR:

 • povrne potne stroške,
 • izplača pavšalno dnevnico ob predložitvi dokazila o prenočitvi v kraju seje.

Povračilo potnih stroškov in plačilo dnevnic sta odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. Po potrebi se lahko vzpostavi sistem „kdor prvi pride, prvi dobi“.

Kontakt

Direkcija za komuniciranje, ekipa za program za mlade izvoljene politike
Deli :
 
Back to top