Evropsko čezmejno zavezništvo državljanov  

Evropsko čezmejno zavezništvo državljanov je bilo ustanovljeno leta 2020. Namen te pobude je izboljšati življenje evropskih državljanov, ki živijo v obmejnih regijah EU.

Evropsko čezmejno zavezništvo državljanov ima več akterjev:​

  • Evropski odbor regij
  • Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR)
  • Čezmejna operativna misija (Mission Opérationnelle Transfrontalière, MOT)
  • Organizacija za pomoč čezmejnim pobudam v Srednji Evropi (CESCI)
Regije ob notranjih mejah pokrivajo 40 % ozemlja EU, v njih živi 30 % njenega prebivalstva (150 milijonov ljudi), gostijo pa skoraj 2 milijona čezmejnih delavcev. Od vzpostavitve enotnega trga in schengenskega območja je bilo v obmejnih regijah ustvarjenih veliko novih priložnosti. V številnih primerih te regije niso več obrobne, temveč so postale območja gospodarske rasti.

Izzivi, ki jih predstavlja življenje v obmejnih regijah

Kljub temu še vedno obstaja veliko ovir. Državljani, ki živijo v obmejnih regijah, se še naprej srečujejo s težavami v vsakdanjem življenju, tako pri iskanju zaposlitve kot pri dostopu do zdravstvenega varstva, dnevnem prevozu na delo ali premagovanju upravnih težav. Podobno se podjetja soočajo z ovirami za rast, lokalne in regionalne oblasti pa se še vedno spoprijemajo z izzivi pri vzpostavljanju tesnejšega čezmejnega sodelovanja, kot je zagotavljanje čezmejnih javnih storitev.

Ti izzivi so postali še bolj očitni med krizo zaradi COVID-19, ko so se po desetletjih prostega gibanja meje čez noč zaprle, kar je državljanom in podjetjem v obmejnih regijah povzročilo velike težave in imelo velike negativne gospodarske in socialne posledice. Zato je bistveno premagati te ovire, da se izkoristijo priložnosti, ki jih državljanom in podjetjem ponujajo odprte meje, ter sprejmejo potrebni ukrepi, da se to doseže in ohrani tudi v kriznih razmerah.

Okrepljeno sodelovanje

Po drugi strani lahko ugotovimo, da je kriza tudi spodbudila številne oblike sodelovanja in razkrila čezmejno soodvisnost in solidarnost. Te je zdaj treba organizirati in okrepiti z evropskimi in nacionalnimi javnimi politikami, pri čemer je treba v celoti upoštevati posebnosti čezmejnih regij.

​Izjava in resolucija o prihodnosti čezmejnega sodelovanja

​Na desni strani boste lahko prebrali izjavo Evropskega čezmejnega zavezništva državljanov z naslovom Čezmejne regije v osrčju jutrišnje Evrope, ki je pripeljala do sprejetja resolucije Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja na plenarnem zasedanju OR 1. julija 2021.

Ta resolucija je rezultat številnih razprav, posvetovanj z deležniki in javnih posvetovanj, ki so potekali od julija 2020 do julija 2021, ter vsebuje konkretne predloge tega zavezništva in OR za konferenco o prihodnosti Evrope.


 

Share: