Evropsko čezmejno zavezništvo državljanov 

Evropsko čezmejno zavezništvo državljanov je bilo ustanovljeno leta 2020. Namen te pobude je izboljšati življenje evropskih državljanov, ki živijo v obmejnih regijah EU.

Evropsko čezmejno zavezništvo državljanov ima več akterjev:​

 • Evropski odbor regij
 • Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR)
 • Čezmejna operativna misija (Mission Opérationnelle Transfrontalière, MOT)
 • Organizacija za pomoč čezmejnim pobudam v Srednji Evropi (CESCI)

Vsebina

Obmejne regije v EU

Regije ob notranjih mejah pokrivajo 40 % ozemlja EU, v njih živi 30 % njenega prebivalstva (150 milijonov ljudi), gostijo pa skoraj 2 milijona čezmejnih delavcev. Od vzpostavitve enotnega trga in schengenskega območja je bilo v obmejnih regijah ustvarjenih veliko novih priložnosti. V številnih primerih te regije niso več obrobne, temveč so postale območja gospodarske rasti.

Izzivi, ki jih predstavlja življenje v obmejnih regijah

Kljub temu še vedno obstaja veliko ovir. Državljani, ki živijo v obmejnih regijah, se še naprej srečujejo s težavami v vsakdanjem življenju, tako pri iskanju zaposlitve kot pri dostopu do zdravstvenega varstva, dnevnem prevozu na delo ali premagovanju upravnih težav. Podobno se podjetja soočajo z ovirami za rast, lokalne in regionalne oblasti pa se še vedno spoprijemajo z izzivi pri vzpostavljanju tesnejšega čezmejnega sodelovanja, kot je zagotavljanje čezmejnih javnih storitev.

Ti izzivi so postali še bolj očitni med krizo zaradi COVID-19, ko so se po desetletjih prostega gibanja meje čez noč zaprle, kar je državljanom in podjetjem v obmejnih regijah povzročilo velike težave in imelo velike negativne gospodarske in socialne posledice. Zato je bistveno premagati te ovire, da se izkoristijo priložnosti, ki jih državljanom in podjetjem ponujajo odprte meje, ter sprejmejo potrebni ukrepi, da se to doseže in ohrani tudi v kriznih razmerah.

Okrepljeno sodelovanje

Po drugi strani lahko ugotovimo, da je kriza tudi spodbudila številne oblike sodelovanja in razkrila čezmejno soodvisnost in solidarnost. Te je zdaj treba organizirati in okrepiti z evropskimi in nacionalnimi javnimi politikami, pri čemer je treba v celoti upoštevati posebnosti čezmejnih regij.

​Izjava in resolucija o čezmejnem sodelovanju​

​Na desni strani boste lahko prebrali izjavo Evropskega čezmejnega zavezništva državljanov z naslovom Čezmejne regije v osrčju jutrišnje Evrope, ki je pripeljala do sprejetja resolucije Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja na plenarnem zasedanju OR 1. julija 2021.

Ta resolucija je rezultat številnih razprav, posvetovanj z deležniki in javnih posvetovanj, ki so potekali od julija 2020 do julija 2021, ter vsebuje konkretne predloge tega zavezništva in OR za konferenco o prihodnosti Evrope.


Dokumenti

 • Declaration

  Razpoložljivi jeziki (24)
  1. български(303.59 KB-PDF)Prenesi
  2. hrvatski(297.36 KB-PDF)Prenesi
  3. Čeština(307.59 KB-PDF)Prenesi
  4. dansk(19.96 KB-PDF)Prenesi
  5. Nederlands(111.67 KB-PDF)Prenesi
  6. English(18.68 KB-PDF)Prenesi
  7. eesti(100.88 KB-PDF)Prenesi
  8. suomi(19.09 KB-PDF)Prenesi
  9. français(301.52 KB-PDF)Prenesi
  10. Deutsch(110.58 KB-PDF)Prenesi
  11. ελληνικά(288.63 KB-PDF)Prenesi
  12. magyar(299.6 KB-PDF)Prenesi
  13. italiano(20.42 KB-PDF)Prenesi
  14. latviešu(298.18 KB-PDF)Prenesi
  15. lietuvių(299.88 KB-PDF)Prenesi
  16. Malti(310.03 KB-PDF)Prenesi
  17. polski(308.73 KB-PDF)Prenesi
  18. português(20.59 KB-PDF)Prenesi
  19. română(297.83 KB-PDF)Prenesi
  20. SR(293.64 KB-PDF)Prenesi
  21. slovenčina(310.85 KB-PDF)Prenesi
  22. español(19.42 KB-PDF)Prenesi
  23. svenska(19.13 KB-PDF)Prenesi
  24. Ukranian | український(304.46 KB-PDF)Prenesi
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Resolucija - Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(106.03 KB-DOCX)Prenesi
   Резолюция относно визия за Европа: бъдещето на трансграничното сътрудничество
  2. hrvatski(116.8 KB-DOCX)Prenesi
   Rezolucija Vizija za Europu: Budućnost prekogranične suradnje
  3. Čeština(127.85 KB-DOCX)Prenesi
   Usnensení - Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce
  4. dansk(127.34 KB-DOCX)Prenesi
   Resolution om en vision for Europa: fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde
  5. Nederlands(123.63 KB-DOCX)Prenesi
   Resolutie over een visie voor Europa: de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking
  6. English(131.55 KB-DOCX)Prenesi
   Resolution on a vision for Europe: future of Cross-Border Cooperation
  7. eesti(118.51 KB-DOCX)Prenesi
   Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik
  8. suomi(122.01 KB-DOCX)Prenesi
   Päätöslauselma aiheesta "Visio Euroopasta: rajatylittävän yhteistyön tulevaisuus"
  9. français(95.28 KB-DOCX)Prenesi
   Résolution sur le thème Une vision pour lEurope: lavenir de la coopération transfrontalière
  10. Deutsch(122.03 KB-DOCX)Prenesi
   Eine Vision für Europa: Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
  11. ελληνικά(133.48 KB-DOCX)Prenesi
   Ψήφισμα με θέμα: Όραμα για την Ευρώπη: το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας
  12. magyar(125.53 KB-DOCX)Prenesi
   Állásfoglalás: Európa jövőképe: A határon átnyúló együttműködés jövője
  13. italiano(123.66 KB-DOCX)Prenesi
   Risoluzione - Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera
  14. latviešu(122.08 KB-DOCX)Prenesi
   Rezolūcija Eiropas redzējums: pārrobežu sadarbības nākotne
  15. lietuvių(125.45 KB-DOCX)Prenesi
   Rezoliucija dėl Europos vizijos. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis
  16. Malti(128.19 KB-DOCX)Prenesi
   Riżoluzzjoni dwar viżjoni għall-Ewropa: il-futur tal-kooperazzjoni transfruntiera
  17. polski(125.98 KB-DOCX)Prenesi
   REZOLUCJA - Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej
  18. português(121.13 KB-DOCX)Prenesi
   Resolução Uma visão para a Europa: futuro da cooperação transfronteiriça
  19. română(124 KB-DOCX)Prenesi
   Rezoluție pe tema O viziune pentru Europa: viitorul cooperării transfrontaliere
  20. slovenčina(119.64 KB-DOCX)Prenesi
   Uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce
  21. español(123.22 KB-DOCX)Prenesi
   Resolución sobre Una visión para Europa: el futuro de la cooperación transfronteriza
  22. svenska(119.13 KB-DOCX)Prenesi
   Resolution - En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
Deli:
 
Back to top