Zavezništvo za kohezijo 

© AFP

Zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance je koalicija zagovornikov kohezijske politike, ki so prepričani, da mora ta ostati steber prihodnosti EU. Od ustanovitve oktobra 2017 se je zavezništvu pridružilo več kot 12.000 posameznikov, 140 regij, 137 mest in občin, 50 združenj lokalnih in regionalnih skupnosti, 40 evropskih poslancev in 35 panožnih združenj EU.

Partnerji zavezništva so oktobra 2022 ponovno potrdili svojo zavezanost krepitvi kohezijske politike in povečanju teritorialnega učinka vseh naložb EU, da bi bili mesta in regije pripravljeni na dolgoročne izzive Evrope.

Pridružite se zavezništvu

Vsebina

Kaj je zavezništvo za kohezijo?

Zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance je koalicija zagovornikov kohezijske politike, ki so prepričani, da mora ta ostati steber prihodnosti EU. Je plod sodelovanja vodilnih evropskih združenj mest in regij ter Evropskega odbora regij.

Julija 2020 je zavezništvo sprejelo prvo prenovljeno izjavo 2.0 za povezano, trajnostno in odporno Evropo, ki je usmerjala njeno delo po začetku pandemije COVID-19, ki je močno prizadela državljane Unije.

Dve leti pozneje, oktobra 2022, ko se soočamo z novimi izrednimi razmerami, kot sta ruska vojna proti Ukrajini in rekordna inflacija zaradi povišanja cen hrane in energije, še nikoli ni bilo tako nujno okrepiti kohezijo kot temeljno vrednoto Evropske unije.

Zato so se partnerji zavezništva med 20. evropskim tednom regij in mest zbrali v Bruslju, da bi ponovno potrdili svojo zavezanost krepitvi kohezijske politike in povečanju teritorialnega učinka vseh naložb EU, da bi bili mesta in regije pripravljeni na dolgoročne izzive Evrope.

Nova izjava

Evropski odbor regij in vodilna evropska združenja mest in regij so v skupni izjavi, podpisani 12. oktobra 2022, izrazili voljo, da se kohezijska politika ohrani kot:

 • najpomembnejša naložbena politika EU,
 • najvidnejši instrument EU na lokalni in regionalni ravni,
 • dolgoročna razvojna politika, ki temelji na načelih deljenega upravljanja, partnerstva in upravljanja na več ravneh,
 • politika, ki temelji na lokalnem pristopu in upošteva teritorialno raznolikost Unije,
 • pomemben instrument za podporo teritorialnemu sodelovanju ter spodbujanje solidarnosti in povezovanja.

Vse nosilce odločanja na ravni EU in nacionalni ravni opozarjamo na nepogrešljivo vlogo, ki jo ima kohezijska politika v procesu evropskega povezovanja,“ je zapisano v izjavi, ki predstavlja začetek novih prizadevanj zavezništva, da bi bila kohezijska politika zdaj in v prihodnosti močnejša, enostavnejša, učinkovitejša in usmerjena v rezultate.

Zavezništvo poziva tudi, da mora kohezija ostati splošna vrednota Evropske unije, pri čemer morajo vse ustrezne politike EU prispevati k zmanjšanju razlik med državami članicami in znotraj njih.

Preberite izjavo „Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike

Zgodbe

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Oglejte si

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedijske vsebine

Protecting biodiversity in the city of Budapest

 

Oglejte si

 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Dokumenti

 • Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Prenesi
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. Čeština(702.44 KB-PDF)Prenesi
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  3. dansk(704.37 KB-PDF)Prenesi
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  4. Deutsch(717.17 KB-PDF)Prenesi
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  5. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Prenesi
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  6. English(702.78 KB-PDF)Prenesi
  7. español(797.76 KB-PDF)Prenesi
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  8. eesti(692.18 KB-PDF)Prenesi
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  9. suomi(690.19 KB-PDF)Prenesi
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  10. français(702.98 KB-PDF)Prenesi
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  11. hrvatski(761.4 KB-PDF)Prenesi
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  12. magyar(767.03 KB-PDF)Prenesi
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  13. italiano(690.17 KB-PDF)Prenesi
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  14. lietuvių(703.45 KB-PDF)Prenesi
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  15. latviešu(697.75 KB-PDF)Prenesi
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  16. Malti(711.8 KB-PDF)Prenesi
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  17. Nederlands(699.67 KB-PDF)Prenesi
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  18. polski(705.64 KB-PDF)Prenesi
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  19. português(699.2 KB-PDF)Prenesi
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  20. română(798.76 KB-PDF)Prenesi
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  21. slovenčina(704.46 KB-PDF)Prenesi
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  22. svenska(704.04 KB-PDF)Prenesi
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Prenesi
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. Čeština(605.21 KB-PDF)Prenesi
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  3. dansk(238.22 KB-PDF)Prenesi
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  4. Deutsch(427.92 KB-PDF)Prenesi
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  5. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Prenesi
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  6. English(221.78 KB-PDF)Prenesi
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  7. español(327.81 KB-PDF)Prenesi
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  8. eesti(424.55 KB-PDF)Prenesi
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  9. suomi(403.58 KB-PDF)Prenesi
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  10. français(597.79 KB-PDF)Prenesi
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  11. hrvatski(594.73 KB-PDF)Prenesi
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  12. magyar(593.83 KB-PDF)Prenesi
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  13. italiano(238.58 KB-PDF)Prenesi
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  14. lietuvių(598.46 KB-PDF)Prenesi
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  15. latviešu(595.64 KB-PDF)Prenesi
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  16. Malti(615.71 KB-PDF)Prenesi
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  17. Nederlands(598.3 KB-PDF)Prenesi
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  18. polski(602.55 KB-PDF)Prenesi
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  19. português(238.88 KB-PDF)Prenesi
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  20. română(596.11 KB-PDF)Prenesi
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  21. slovenčina(613.45 KB-PDF)Prenesi
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  22. svenska(411.88 KB-PDF)Prenesi
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Letter of the #CohesionAlliance to Charles Michel

  Razpoložljivi jeziki (7)
  1. Deutsch(212.96 KB-PDF)Prenesi
  2. español(211.39 KB-PDF)Prenesi
  3. suomi(209.15 KB-PDF)Prenesi
  4. français(213.87 KB-PDF)Prenesi
  5. italiano(211.73 KB-PDF)Prenesi
  6. português(210.78 KB-PDF)Prenesi
  7. svenska(210.65 KB-PDF)Prenesi
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.

​Branding and Toolkit Guideline 

Check ​our one place to find all #CohesionAlliance files to support you in communicating EU cohesion policy.​ ​

Spremljajte nas

Kontakt

Deli:
 
Back to top