Evropsko zavezništvo mest in regij za obnovo Ukrajine 

Evropsko zavezništvo mest in regij za obnovo Ukrajine so ustanovili OR in njegovi partnerji, vključno z združenji lokalnih in regionalnih oblasti EU in Ukrajine, da bi usklajevali skupna prizadevanja za pomoč pri okrevanju in obnovi Ukrajine.

Ustanovljeno je bilo na 150. plenarnem zasedanju OR na poziv predsednika Zelenskega sedem dni po tem, ko je Ukrajina prejela status države kandidatke EU.

Alliance Insight [pdf]

Vsebina

Naloga

Zaradi ruske vojne proti Ukrajini so bili milijoni Ukrajincev prisiljeni zapustiti svoje domove, uničenih je že na stotine mest in vasi, vojna pa še naprej divja po državi.

Čeprav EU ter njene lokalne in regionalne oblasti nadaljujejo z nudenjem nujne pomoči, je pomembno tudi, da se z združenimi močmi podpreta okrevanje in obnova Ukrajine, tako danes kot po vojni.

OR je skupaj s partnerskimi združenji lokalnih in regionalnih oblasti iz EU in Ukrajine ustanovil evropsko zavezništvo mest in regij za obnovo Ukrajine, ki bo povezalo tudi mesta in regije EU in Ukrajine ter njihova nacionalna predstavniška združenja. Namen zavezništva je:

 • usklajevati skupna prizadevanja, pri čemer so mesta in regije Evropske unije pripravljeni zagotoviti sredstva za podporo učinkovite in trajnostne obnove Ukrajine;
 • svojim glavnim partnerjem dodatno olajšati stike in sodelovanje z institucijami EU in v okviru platforme za obnovo Unije ter tudi olajšati stike in sodelovanje med evropskimi in ukrajinskimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter združenji;
 • institucijam EU in platformi za obnovo Ukrajine zagotavljati informacije in povratne informacije ter spodbujati politični dialog z lokalno in regionalno ravnjo, ki spremlja prizadevanja za obnovo;
 • lajšati nudenje strokovnega znanja za krepitev zmogljivosti, dobro upravljanje ter tehnično pomoč ukrajinskim mestom in regijam.

Načela

Zavezništvo poziva, naj se za trajnostno obnovo Ukrajine upoštevajo naslednja načela:

 • neomajna podpora ozemeljske celovitosti Ukrajine in njene pravice braniti svojo suverenost;
 • nadaljnje evropsko povezovanje ter dostop ukrajinskih lokalnih in regionalnih oblasti do evropskih mrež;
 • spodbujanje lokalne samouprave, da prevzame vodilno vlogo pri okrevanju in obnovi v sodelovanju z ukrajinsko osrednjo vlado, EU in drugimi mednarodnimi partnerji;
 • strategija obnove na podlagi celostnega načrtovanja na teritorialni ravni, pri kateri se izkoriščajo sistemski pristopi za trajnostna, zelena, pametna in vključujoča ozemlja ter upošteva načelo boljše obnove;
 • izhajanje iz načel Evropske listine lokalne samouprave v skladu z (ukrajinsko) državno strategijo za regionalni razvoj v obdobju 2021–2027 ter njenim načrtovanim pregledom in razvojem, pa tudi iz obstoječega okvira za decentralizacijo v Ukrajini;
 • spodbujanje in modernizacija ukrajinskega podeželja kot pomembnega dejavnika za uspeh Ukrajine;
 • velik poudarek na izboljšanju dobrega lokalnega/regionalnega upravljanja, vključno s preglednostjo, bojem proti korupciji, varovanjem svobode lokalnih medijev in spodbujanjem e-vlade;
 • omogočanje razvoja lokalnih in regionalnih podjetij ter inovacij.

Ta načela bo mogoče upoštevati le, če bodo prizadevanja za obnovo Ukrajine temeljila na lokalni in regionalni ravni.

Ukrepi

Zavezništvo poziva k:

 • enostavnemu mehanizmu sodelovanja, ki bo občinam/regijam/združenjem EU oziroma Evrope omogočil, da s prizadevanji za obnovo pomagajo ukrajinskim partnerjem;
 • programu sodelovanja in tesnih partnerstev za večjo krepitev zmogljivosti in lažjo izmenjavo znanja pod enakimi pogoji;
 • ustreznim virom za spodbujanje partnerstev med grozdi EU in Ukrajine;
 • vključujočemu pristopu za povezovanje mest, vasi, skupnosti in regij ter ohranitev skladnosti z dosedanjimi dosežki na področju trajnostnega teritorialnega razvoja Ukrajine (v Ukrajini in EU);
 • trdni zavezanosti spodbujanju lokalne/regionalne samouprave, dobrega upravljanja in lokalne demokracije;
 • učinkovitemu sistemu upravljanja na več ravneh, ki bo temeljil na načelih OECD za javne naložbe na vseh ravneh države.

Zavezništvo vabi partnerje, kot so Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in razvoj, OECD in Razvojna banka Sveta Evrope, naj poiščejo rešitve, ki bodo olajšale tesnejše sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, da se pripomore k izgradnji uspešne in trajnostne prihodnosti za Ukrajino ter okrepijo lokalna demokracija in skupne vrednote EU.

Poziva k tesnemu sodelovanju s prihodnjimi predsedstvi Sveta EU, da se bodo lokalni in regionalni ukrepi dosledno usklajevali z državami članicami EU.

​Pridružite se

Zavezništvo je odprto za sodelovanje, zato so lokalne in regionalne oblasti ter njihova združenja iz vse Evrope vabljeni, da se pridružijo prizadevanjem za obnovo Ukrajine. Če se želite pridružiti zavezništvu, pišite na naslov SupportUkraine@cor.europa.eu.​​​

Zadnje novice

Multimedijske vsebine

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Oglejte si

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kontakt

Deli:
 
Back to top