Zeleni dogovor na lokalni ravni 

Ambasadorji podnebnega pakta 

Evropski zeleni dogovor je nova strategija za rast, katere namen je do leta 2050 Evropo popeljati do podnebne nevtralnosti. Z evropskim zelenim dogovorom so povezani veliki izzivi v številnih sektorjih na vseh ravneh: od podnebja do energije, od prometa do varstva biotske raznovrstnosti, od kmetijstva do bolj krožnega gospodarstva. Zato morajo biti vsa mesta in vse regije del te zgodovinske priložnosti in proaktivno sodelovati v mehanizmih upravljanja na več ravneh v sodelovanju z nacionalnimi vladami in EU, nenazadnje tudi s sosednjimi regijami po vsej celini.
Vsebina

Naši cilji​

Evropski podnebni pakt ima ključno vlogo pri celovitem izvajanju evropskega zelenega dogovora. Njegov cilj je ustvariti odprto in vključujočo platformo, s katero bi državljane in skupnosti spodbudili k ukrepanju za naše podnebje in okolje. Podnebni pakt se bo osredotočil na ozaveščanje in podporo ukrepanju, da se podnebne rešitve povežejo ter skupaj oblikujejo in izvajajo, ne glede na to, ali so velike ali majhne.

OR sodeluje z Evropsko komisijo, da bi bil podnebni pakt uspešen. Zeleni dogovor na lokalni ravni je nova pobuda Evropskega odbora regij, katere cilj je mesta in regije postaviti v središče evropskega zelenega dogovora in zagotoviti, da se bosta tako strategija EU za trajnostni razvoj kot tudi načrt za okrevanje po pandemiji COVID‑19 pretvorila v neposredno financiranje za mesta in regije ter v konkretne projekte za vsako območje. Zeleni dogovor na lokalni ravni deluje prek delovne skupine in več komunikacijskih dejavnosti.

OR je v zvezi s tem objavil poziv za ambasadorje OR za evropski podnebni pakt , da bi njegovi člani zeleni dogovor dejavno promovirali s političnimi dejavnostmi in dobro prakso na svojih območjih. Ambasadorji bodo tudi redno pošiljali povratne informacije o učinkovitosti politik EU na terenu in spodbujali vertikalno povezovanje. Vsi člani OR se lahko prijavijo tu in izrazijo pripravljenost postati ambasadorji OR za podnebni pakt.

Izbrani ambasadorji OR za podnebni pakt se bodo pridružili mreži ambasadorjev podnebnega pakta, katere delo vodi Evropska komisija; priznani bodo kot ambasadorji, njihovi podnebni ukrepi bodo z objavo na spletišču pakta postali bolj prepoznavni, uporabili pa bodo lahko tudi posebna komunikacijska orodja (zbirka orodij za komuniciranje o paktu bo na voljo v letu 2021). Postali bodo podnebni odposlanci, nastopali na mednarodnih dogodkih ter spodbujali kraje, mesta in regije, naj prevzamejo vodilno vlogo pri izvajanju evropskega zelenega dogovora z organizacijo satelitskih dogodkov v okviru podnebnega pakta na lokalni ravni. Delovni skupini za zeleni dogovor na lokalni ravni pa bodo tudi poročali o izkušnjah, najboljših praksah in vprašanjih, ki jih bodo zaznali na terenu.

Poziv članom OR za ambasadorje podnebnega pakta je eden od ključnih ukrepov OR za podnebni pakt.

OR podpira tudi različne pobude, katerih cilj je povečati potencial članov OR ter drugih lokalnih in regionalnih oblasti, da prevzamejo vodstvo na poti v podnebno nevtralnost. Vsak podnebni ukrep, vsaka zaveza za podnebje in vsak podnebni dosežek je nujno potreben!

Če potrebujete več informacij, se obrnite na nas!

Dokumenti

Zadnje novice

Dogodki

Prihodnji dogodki

Pretekli dogodki

Deli:
 
Back to top