Zeleni dogovor na lokalni ravni 

Zbornica nacionalnih ambasadorjev Konvencije županov   

Evropski zeleni dogovor je nova strategija za rast, katere namen je doseči podnebno nevtralnost Evrope. Z evropskim zelenim dogovorom so povezani veliki izzivi v številnih sektorjih na vseh ravneh: od podnebja do energije, od prometa do varstva biotske raznovrstnosti, od kmetijstva do bolj krožnega gospodarstva. Zato morajo biti vsa mesta in regije del te zgodovinske priložnosti in proaktivno sodelovati v mehanizmih upravljanja na več ravneh z nacionalnimi vladami in EU, nenazadnje tudi s sosednjimi regijami po vsej celini.
Vsebina

Naši cilji​

Primer takšnega mehanizma upravljanja na več ravneh je Konvencija županov za podnebje in energijo – Evropa (Konvencija županov – Evropa), ki jo Evropska komisija v sporočilu Evropski zeleni dogovor opredeljuje kot „osrednjo silo“ prehoda. Evropski podnebni pakt ima ključno vlogo pri celovitem izvajanju evropskega zelenega dogovora. Podnebni pakt bo osredotočen na ozaveščanje in podporo povezovanju ter skupnemu oblikovanju in izvajanju podnebnih rešitev, ne glede na to, ali so velike ali majhne. Podnebni pakt spremlja druge pobude, mreže in gibanja, kot je Konvencija županov – Evropa.

Konvencija županov – Evropa združuje več kot 10.000 lokalnih oblasti iz 61 držav, ki so se prostovoljno zavezale k izvajanju podnebnih in energetskih ciljev EU . Evropska komisija prek urada Konvencije županov v Bruslju zagotavlja močno tehnično podporo in smernice o finančnih instrumentih za mesta in regije, pripravljene oblikovati akcijske načrte za trajnostno energijo in podnebne spremembe.

Evropski odbor regij (OR) podpira to pobudo vse od njenega začetka leta 2008. OR je trdno prepričan, da je Konvencija županov temeljna vodilna evropska pobuda za spodbujanje podnebnih in energetskih ukrepov na terenu. Hkrati poudarja ključno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v boju Evropske unije proti podnebnim spremembam in pri njenem prehodu na čisto energijo.

Konvencija županov – Evropa potrebuje politike, ki se zavedajo prednosti in priložnosti, ki jih prinaša pionirska vloga na področju energetskega in podnebnega prehoda , in so pripravljeni pri tem sodelovati z drugimi evropskimi mesti in regijami v okviru največjega gibanja lokalnih in regionalnih oblasti za podnebje na svetovni ravni.

Evropska komisija priznava ključno vlogo OR pri spodbujanju pobude Konvencije županov, zato se je odločila za okrepljeno sodelovanje z OR. Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , župan Varšave ( podpisnice Konvencije županov – Evropa ) in poročevalec za mnenje o evropskem podnebnem paktu , je bil imenovan za predstavnika OR v zdaj razširjenem odboru Konvencije županov – Evropa . Ta politični odbor razpravlja o strateških ciljih pobude, da se zagotovi, da je prilagojena potrebam mest, in da se spodbuja dialog med Konvencijo županov – Evropa in institucijami EU.

Za okrepitev dela na nacionalni ravni bo ustanovljena še ena zbornica, sestavljena iz 27 članov Evropskega odbora regij (po eden iz vsake države članice), ki bodo delovali kot nacionalni ambasadorji pobude Konvencija županov – Evropa.

Člani zbornice bodo pri vodenju Konvencije zastopali vsak svojo državo. Prizadevali si bodo za bolj ciljno usmerjene povratne informacije in za promocijo pobude na nacionalni ravni. Nacionalni ambasadorji bodo lahko glede na svojo razpoložljivost in razmere v njihovi državi opravljali vrsto nalog, kot so:

  • nacionalni ambasador Konvencije županov , na primer s promocijo pobude v matični državi ali s sodelovanjem z drugimi ambasadorji podnebnega pakta;
  • krepitev zastopanosti mest na nacionalni ravni s spodbujanjem specifičnih dejavnosti njihove države v sodelovanju z uradom Konvencije županov, kakor tudi sodelovanja z nacionalnimi vladami in drugimi mesti;
  • prepričevanje kolegov, da se pridružijo gibanju , na primer s sodelovanjem z nacionalnimi združenji lokalnih in regionalnih oblasti, nacionalnimi delegacijami v OR in mrežo Mladi izvoljeni politiki . Člani zbornice si bodo tudi prizadevali, da bodo poslanci Evropskega parlamenta aktivno promovirali Konvencijo županov.

Vključitev v skupnost Konvencije županov – Evropa

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo – Evropa je odprta za vse demokratično postavljene lokalne oblasti z izvoljenimi predstavniki, ne glede na njihovo velikost in ne glede na fazo izvajanja njihovih energetskih in podnebnih politik. Za pristop h Konvenciji županov kliknite tukaj .

Informacije o drugih pomembnih pobudah EU in svetovnih pobudah, ki bi se jim lahko pridružili, so na voljo na posebni spletni strani OR .

Dokumenti

Deli:
 
Back to top