Pomoč regijam in mestom v boju proti koronavirusu  

Izbruh COVID-19 je svet postavil na preizkušnjo, hkrati pa je izziv in priložnost za razmislek, kako si želimo na novo zastaviti našo prihodnost. Vlade na vseh ravneh, zlasti lokalne in regionalne oblasti, morajo zagotoviti delovanje služb za nujno pomoč, zajeziti širjenje bolezni, kolikor je mogoče ublažiti njene družbene in gospodarske posledice ter uskladiti prizadevanja za okrevanje. Lokalni in regionalni voditelji so v prvih vrstah boja proti COVID-19 in Evropski odbor regij podpira njihova prizadevanja.

1. Na platformi za medsebojno izmenjavo in podporo je zbranih več sto pričevanj o njihovih konkretnih izkušnjah s soočanjem s tem izzivom in podpiranjem lokalnih podjetij in skupnosti. Predstavljeni so tudi primeri čezmejnega sodelovanja in izkušnje na nadnacionalni ravni.

        

2. Prvo poročilo Letni regionalni in lokalni barometer EU vsebuje na dejstvih temelječo analizo učinkov pandemije na zdravje, gospodarstvo, digitalni prehod, socialne vidike, zaposlovanje in okolje ter politične poglede regionalnih in lokalnih skupnosti. Prinaša tudi prvo oceno odzivov politike na ravni EU ter nacionalni in podnacionalni ravni. Odkrijte poročilo in politična priporočila OR.

3. V okviru dela Odbora se redno pripravljajo konkretni predlogi za ukrepe in politične pobude. Bistveno je nadaljevati prizadevanja od spodaj navzgor za vključujoče in trajnostno okrevanje ter se iz krize naučiti oblikovanja odpornejših skupnosti. Več o naših političnih predlogih in dejavnostih lahko poiščite v rubrikah o novicah, dogodkih in mnenjih.

No results.
Share:
Podobne informacije
Povezave
@EU_CoR