Pomoč regijam in mestom v boju proti koronavirusu  

Pandemija COVID-19 se po svetu še naprej širi. Vlade na vseh ravneh, zlasti pa lokalne in regionalne oblasti, morajo zagotavljati nujne storitve, obveščati o tem, kako zajeziti širjenje bolezni, usklajevati prizadevanja in čim bolj ublažiti posledice za gospodarstvo.

Regionalni in lokalni voditelji so v ospredju boja proti pandemiji, zato nujno potrebujejo boljše usklajevanje med vsemi ravnmi upravljanja, učinkovitejšo dobavo osnovne opreme, hitro in enostavno dostopno finančno podporo za obravnavanje najnujnejših potreb ter pragmatične rešitve za prilagajanje lokalnim in regionalnim zahtevam.

Akcijski načrt

Odbor regij je v teh izrednih razmerah kot posrednik in referenčna točka med Evropsko unijo ter njenimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi podprl načrt za pomoč, obveščanje, aktivno vključevanje ter zastopanje regij in mest v Evropi, ki bo:

1. spodbujal podporo EU za lokalne in regionalne organe v zdravstvenem sektorju, tako da bo pozval k mehanizmu EU za izredne zdravstvene razmere;

2. vzpostavil platformo za izmenjavo, namenjeno spodbujanju sodelovanja in lajšanju vzajemne podpore med mesti in regijami v Evropi;

3. prek mehanizmov OR zagotovil konkretne povratne informacije z lokalne in regionalne ravni o tem, kako obravnavati zdravstvene, družbene in gospodarske vidike pandemije ter nujni odziv nanjo, kakor tudi njihov vpliv na ljudi in lokalne skupnosti;

4. lokalnim in regionalnim oblastem redno zagotavljal praktične informacije o ukrepih EU za reševanje krize;

5. omogočal preverjanje praktičnega izvajanja ukrepov EU v boju proti pandemiji ter na podlagi izkušenj, pridobljenih na lokalni in regionalni ravni (pregled stanja politike), zbiral informacije za izboljšanje politik EU.

Več o akcijskem načrtu si lahko preberete tukaj .

#EuropeansAgainstCovid19​

No results.
Podobne informacije