Komuniciranje OR: državljane vnovič povezati z Evropo 

Vsebina

Evropski odbor regij (OR) želi ponovno vzpostaviti zaupanje državljanov v Evropsko unijo. Odbor sestavljajo člani, ki so izvoljeni na regionalni in lokalni ravni, zato lahko v sodelovanju z drugimi institucijami EU legitimno prevzame svoj delež odgovornosti za to nalogo. V ta namen je sprejel petletno komunikacijsko strategijo za obdobje 2015–2020, v kateri je izpostavljena potreba po bolje usklajevanem, odprtem, dvosmernem in participativnem komunikacijskem pristopu, da bo mogoče državljane vnovič povezati z Evropo.

Člani OR imajo v komunikacijski strategiji OR in komuniciranju o Evropi osrednjo vlogo. Prispevajo namreč informacije in izjave, ki odražajo lokalna stališča na ravni EU, hkrati pa so najpomembnejši razširjevalci institucionalnih sporočil, ki jih OR naslavlja na državljane in institucije EU.

OR lahko dodano vrednost prispeva s komunikacijskimi dejavnostmi, namenjenimi njegovima glavnima ciljnima skupinama, tj. regionalnim in lokalnim oblastem ter institucijam EU. Odbor se bo tudi poslužil (obstoječih in novih) dogovorov z drugimi institucijami EU. Tako bo na primer sodeloval s službami za komuniciranje Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU.

Več informacij je na voljo v komunikacijski strategiji OR za obdobje 2015–2020, ki se bo izvajala z letnimi načrti komuniciranja, ki opredeljujejo omejeno število prednostnih tem.

Medtem ko se je Načrt komuniciranja za leto 2016 osredotočal na spodbujanje zaposlovanja, rast in naložbe, poudarjanje teritorialne razsežnosti proračuna EU in podporo svetovni stabilnosti z regionalnim in lokalnim sodelovanjem, Načrt komuniciranja za leto 2017 priporoča nadaljevanje v smeri prizadevanj iz leta 2016 in nadaljnji razmislek o Evropi, da se ponovno vzpostavi zaupanje v EU. Načrt komuniciranja za leto 2018 dodatno spodbuja razpravo o prihodnosti EU, prihodnjih financah EU in oblikovanju politik na podlagi lokalnih in regionalnih izkušenj. Z načrtom komuniciranja za leto 2019, ki je bil objavljen pred kratkim, želimo pokazati, da so regije in mesta ključnega pomena za povezano, vključujočo in trajnostno Evropo, zato mora imeti OR večjo vlogo v procesu odločanja v EU.

Z morebitnimi vprašanji se obrnite na communication@cor.europa.eu

Dokumenti

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Deli:
 
Back to top