V žarišču
Prihodnji dogodki

Ti dogodki omogočajo OR, da je prisoten v regijah, mestih in občinah povsod po EU, državljanom pa, da njihova stališča slišijo nosilci odločanja v Bruslju.

 Prikaži več 
Politične skupine v OR
Politične prednostne naloge 2020–2025