Člani  

Evropski odbor regij (OR) ima 329 članov, ki predstavljajo regionalne in lokalne oblasti vseh 27 držav članic EU. Petkrat ali šestkrat na leto se zberejo na plenarnem zasedanju v Bruslju, kjer razpravljajo o političnih prednostnih nalogah in sprejemajo mnenja o zakonodaji EU.

Člani morajo biti demokratično izvoljeni in/ali nosilci političnega mandata v svoji državi. Vlade v nacionalne delegacije predlagajo svoje lokalne in regionalne predstavnike (člane in nadomestne člane), ki jih nato potrdi Svet EU.

Predsedstvo je aprila 2019 sprejelo strategijo za uravnoteženo zastopanost spolov pri udeležbi članov v OR.

Člani OR delujejo v skupinah glede na svojo politično pripadnost in na interesnih področjih – v komisijah.

Več informacij najdete na portalu članov, v kodeksu ravnanja članov OR in v poslovniku OR​.