Člani 

Evropski odbor regij (OR) ima 329 članov, ki predstavljajo regionalne in lokalne oblasti vseh 27 držav članic EU. Petkrat ali šestkrat na leto se zberejo na plenarnem zasedanju v Bruslju, kjer razpravljajo o političnih prednostnih nalogah in sprejemajo mnenja o zakonodaji EU.

Člani morajo biti demokratično izvoljeni in/ali nosilci političnega mandata v svoji državi. Vlade v nacionalne delegacije predlagajo svoje lokalne in regionalne predstavnike (člane in nadomestne člane), ki jih nato potrdi Svet EU.

Predsedstvo je aprila 2019 sprejelo strategijo za uravnoteženo zastopanost spolov pri udeležbi članov v OR.

Člani za svoje delo v OR ne prejemajo nobenega plačila, vendar za udeležbo na sejah OR ali ustrezno odobrenih misijah prejmejo povračilo dejanskih stroškov prevoza in dnevnice za kritje vseh stroškov, ki jih imajo med potovanji in na kraju seje. Več informacij je na voljo tukaj.

​Člani OR delujejo v skupinah glede na svojo politično pripadnost in na interesnih področjih – v komisijah.

Več informacij najdete na portalu članov, v Kodeksu ravnanja članov OR, v Poslovniku OR in v navodilih za izvajanje.

Mreža nekdanjih članov povezuje nekdanje člane in nadomestne člane Evropskega odbora regij in jim omogoča, da še naprej spremljajo politično delo in dejavnosti OR. Na voljo je tudi drugim posameznikom in prijateljem Odbora, ki želijo svoje izkušnje in znanje uporabiti v korist OR in Evrope.

Deli :
 
Back to top