Komisia pre prírodné zdroje (NAT)  

Komisia pre prírodné zdroje sa zaoberá týmito politickými oblasťami:

spoločná poľnohospodárska politika (SPP) a rozvoj vidieka

lesné hospodárstvo a výroba potravín

verejné zdravie

ochrana spotrebiteľa

spoločná rybárska politika

námorné záležitosti

civilná ochrana

cestovný ruch

Vybrať inú komisiu VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Christof Kienel

Assistant to the HoU: Yuliya Sotirova, in charge of the general support to NAT work, Fisheries, and Maritime Policy

Administrators:

  • Anja Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection and Forestry
  • Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy and Rural Development
  • Dimo Stoyanov, in charge of Fisheries, Maritime Policy and Civil Protection
  • Dorota Tomalak, in charge of Public Health and Tourism
  • Sirle Mere, in charge of Associations and Civil Protection

Assistants:

  • Alexandra Kranixfeld, in charge of the general support to NAT work, Food Production, Consumer Protection, Public Health, Tourism
  • Susanna Sjöström, in charge of the general support to NAT work, Common Agricultural Policy, Rural Development and Forestry
  •  Luca Venosta, in charge of Associations and Civil Protection


To contact the NAT team, please use the Contact form (subject 'Natural Resources')