Výročný regionálny a miestny barometer EÚ 

12. októbra 2021  

House and someone walking in the street
Ako sa Váš región zotavuje z pandémie? Profituje z digitálnej revolúcie? Ako Vaše mesto prispieva k pokroku v ekologickej transformácii? Čo si regionálni a miestni politici myslia o svojich vzťahoch s vládou a s EÚ a na aké výzvy by sa podľa nich mala EÚ sústrediť? Sledujte tohtoročné hodnotenie stavu európskych regiónov a miest, ktoré predstaví Apostolos Tzitzikostas, predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér Stredného Macedónska.
Obsah
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Apostolos Tzitzikostas 
Ak nezmeriame, v akom stave sú naše regióny a mestá, nemôžeme pochopiť, v akom stave je naša Únia. Len ak získame informácie o tom, ako sú na tom naše komunity, môžeme rozhodovať o tom, aká efektívna je EÚ v praxi a čo musí urobiť na to, aby ľuďom pomohla.

​​Pochopenie Európy z miestneho hľadiska

Prejav #EURegionalBarometer vychádza z Výročného regionálneho a miestneho barometra EÚ​, správy Európskeho výboru regiónov založenej na pôvodných štúdiách, akademickom výskume a príspevkoch rôznych verejných inštitúcií.

Barometer poskytuje prehľad o najnaliehavejších výzvach, ktorým čelia regióny a mestá v celej EÚ, a jeho zistenia pomáhajú pri prijímaní politických rozhodnutí EÚ. Poskytuje aj usmernenie pre Európsky výbor regiónov k napĺňaniu jeho politických priorít na roky 2020 – 2025: priblížiť Európu ľuďom, budovať odolné spoločenstvá a prostredníctvom miestne orientovaných politík podporovať súdržnosť ako základnú hodnotu EÚ.

V roku 2020 barometer poskytol komplexnú analýzu dôsledkov pandémie COVID-19 v celej Európe a umožnil posúdiť úlohu miestnych a regionálnych samospráv, ktoré v úsilí o zvládnutie zdravotnej a hospodárskej krízy pracovali v prvej línii.

Po roku a pol pandémie sa regióny a mestá snažia zabezpečiť spravodlivé a rýchle hospodárske a sociálne oživenie. #EURegionalBarometer 2021 poskytuje aktualizovaný prehľad o rôznych problémoch, ktorých riešenie bude určujúce pre úspech obnovy hospodárstva v našich regiónoch a mestách. Týkajú sa rôznych oblastí: od zdravia po migráciu, od zelenej dohody po digitálnu transformáciu a od hospodárskej a sociálnej súdržnosti až po posilnenie európskej demokracie.

Prieskum názorov miestnych politikov na budúcnosť Európy

Tento rok regionálny a miestny barometer EÚ zahŕňa vôbec prvý prieskum názorov miestnych a regionálnych politikov zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Prieskum názorov miestnych politikov na budúcnosť Európy, ktorý uskutočnila spoločnosť Ipsos, prináša informácie potrebné na inkluzívnejšie a demokratickejšie prehodnotenie európskej správy vecí verejných.

Viac informácií

Relazioni

Predchádzajúce ročníky

Zdieľať:
 
Back to top