Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE)  

ECON​​​​​​​​​​​​

Do pôsobnosti komisie ENVE patria tieto oblasti politiky:

životné prostredie

zmena klímy

energetika

vesmírna politika Európskej únie

Komisia ENVE tiež koordinuje aktivity súvisiace Dohovorom primátorov starostov , čo je iniciatíva, ktorá spája miestne regionálne samosprávy boji za lepšiu politiku oblasti klímy energetiky.

Vybrať inú komisiu VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Elisa Garosi

Assistant to the HoU: Livia Vaduva

Administrators:

Assistants: