Komisia pre hospodársku politiku (ECON)  

Do pôsobnosti komisie pre hospodársku politiku patria tieto oblasti:

priemyselná politika

politika oblasti malých stredných podnikov

hospodárska menová politika

správa hospodárskych záležitostí, európsky semester

vnútorný trh

medzinárodný obchod clá

politika oblasti verejného obstarávania, hospodárskej súťaže štátnej pomoci

Prostredníctvom platformy VR na monitorovanie iniciatívy Podnikateľský región roka členovia komisie ECON monitorujú súčasné trendy výzvy rozpoznávajú osvedčené postupy politike.

Platforma viacerých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja poskytuje podporu a poradenstvo Európskej komisii pri vykonávaní cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Umožňuje VR nájsť spoločnú reč so všetkými ostatnými zainteresovanými stranami a navrhnúť odporúčania pre udržateľnú EÚ. Príspevok VR koordinuje komisia ECON.

Vybrať inú komisiu VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

  • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
  • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
  • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
  • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
  • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
  • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
  • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
  • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
  • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Súvisiace informácie
Links