Komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a  vonkajšie záležitosti (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Do pôsobnosti komisie CIVEX patria tieto oblasti politiky:

priestor slobody, bezpečnosti spravodlivosti

prisťahovalecká politika, azyl víza

Charta základných práv Európskej únie

aktívne občianstvo

decentralizácia

ústavné záležitosti

správa vecí verejných, lepšia právna regulácia, subsidiarita proporcionalita

vonkajšie vzťahy vrátane administratívnej vonkajšej spolupráce budovanie kapacít

medzinárodné zmluvy rokovania, terorizmus kontrola hraníc

susedská politika vrátane Východného partnerstva európsko-stredomorskej spolupráce, decentralizovaná rozvojová spolupráca otázky týkajúce sa rozšírenia EÚ

Vybrať inú komisiu VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme