NAT 

Komisia pre prírodné zdroje 

NAT logo
© Pand P Studio / Shutterstock.com

Komisia NAT združuje vyše 100 poslancov zastupiteľstiev, starostov, primátorov a predsedov regiónov a zaoberá sa širokou škálou tém, ktoré súvisia s rozvojom vidieka, zdravím, poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom, rybolovom, civilnou ochranou, ochranou spotrebiteľa a cestovným ruchom.

V prebiehajúcom funkčnom období sú jej hlavnými politickými témami európsky program rozvoja vidieka a verejné zdravie.

Vybrať inú komisiu VR:
Obsah

O nás 

Na aktuálne funkčné obdobie boli určené dve hlavné oblasti politiky, ktoré sú v súlade s politickou prioritou inštitúcie „Budovanie odolných spoločenstiev“:

1. Európsky program rozvoja vidieka

VR už dlho žiada, aby sa potreby vidieckych oblastí uznali za dôležité a aby sa na ne reagovalo prostredníctvom vhodnej politiky EÚ. Ak chceme urobiť z vidieckych oblastí príťažlivejšie miesta pre život a prácu, je nevyhnutné bojovať proti vyľudňovaniu, napojiť tieto oblasti na hlavné dopravné koridory v EÚ, zaručiť univerzálne širokopásmové pokrytie a stimulovať ich obnovu vďaka lepšej koordinácii spoločnej poľnohospodárskej politiky, EŠIF, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a iných relevantných programov financovania EÚ.

V dlhodobej vízii Európskej komisie pre vidiecke oblasti z júna 2021 sa prvýkrát prezentuje komplexný rámec na dosiahnutie týchto cieľov. V prípade spisov, ktoré spadajú do jej oblastí kompetencií, bude komisia NAT okrem iného uplatňovať mechanizmus posudzovania vplyvu na vidiecke oblasti.

Jednou z kľúčových politík, ktoré prispejú k vykonávaniu programu rozvoja vidieka, je poľnohospodárska politika. Kvalita poľnohospodárskych výrobkov EÚ je jedným z najväčších prínosov SPP a patrí medzi najsilnejšie argumenty EÚ na svetových trhoch. Spoločne uplatňované systémy kvality sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho, poľnohospodárskeho a kulinárskeho dedičstva Európskej únie. Tieto systémy kvality sú kolektívnym dedičstvom, ktoré sa musí chrániť a ďalej rozvíjať.

Komisia NAT pozorne sleduje uplatňovanie novej SPP na regionálnej úrovni.

Komisia NAT sa zasadzuje za odolné a udržateľné poľnohospodárstvo v snahe dosiahnuť ciele Zelenej dohody a posilniť bezpečnosť európskych dodávok potravín, najmä v čase krízy a nedostatku zásob.

2. Európska zd​​ravotná únia

Napriek úspechom regiónov a miest v boji proti pandémii je ich úloha pri budovaní odolnosti európskeho zdravotníctva do veľkej miery neuznaná. Očkovacie kampane, skríning rakoviny, pripravenosť a schopnosť reagovať, odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti, informácie a vzdelávanie o zdraví – to je len niekoľko z množstva dôležitých oblastí, v ktorých má regionálna politika a prax rozhodujúci vplyv. Kľúčovým cieľom práce komisie NAT je presadiť výraznejšiu úlohu regiónov v európskej zdravotnej únii a v rámci jej pilierov.

Komisia NAT vedie prípravu príspevku VR k platforme Konferencie o budúcnosti Európy.

V úzkej koordinácii s platformami RegHub a Fit4Future sa komisia NAT venuje aj cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorá je veľmi citlivou a prioritnou otázkou, najmä v čase krízy a vzhľadom na zdravotnú a humanitárnu núdzovú situáciu v niektorých pohraničných regiónoch.

Komisia pre prírodné zdroje (NAT) sa zameriava na tieto oblasti politiky:

1.Rozvoj vidieka

2.Verejné zdravie

3.Poľnohospodárska politika a potraviny

4.Lesné hospodárstvo

5.Civilná ochrana

6.Cestovný ruch

7.Ochrana spotrebiteľov

8.Námorná politika – modré hospodárstvo a rybolov

Aktuálne správy

Schôdze

Nasledujúce schôdze

Predchádzajúce schôdze

Stanoviská

Prijaté stanoviská

Prerokovávané stanoviská

Štúdie

 • The cost of non-rurality - preparing for a better urban-rural balance in EU funding

  Dátum uverejnenia: 28/04/2023Téma:AgricultureAutor:Jorge Núñez Ferrer, Tamás Kiss-Gálfalvi, Doina Postica (CEPS), Izabela Marcinkowska and Karolina Zubel (CASE)
 • Repercussions of the agri-food crisis at local and regional level

  Dátum uverejnenia: 20/10/2022Téma:Food productionAutor:Tinatin Akhvlediani and Meryem Gökten CEPS) and Izabela Marcinkowska, Jan Bazyli Klakla and Delia Agostinelli (CASE)
 • Rural proofing – a foresight framework for resilient rural communities

  Dátum uverejnenia: 30/05/2022Téma:Rural developmentAutor:Roland Gaugitsch, Isabella Messinger, Wolfgang Neugebauer, Bernd Schuh (ÖIR), Maria Toptsidou, Kai Böhme (Spatial Foresight
 • How local and regional authorities use World Heritage agricultural landscapes as a tool for enhancing the economic and social sustainability of rural areas

  Dátum uverejnenia: 27/04/2022Téma:Agriculture, CultureAutor:Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi, Simona Cavallini (Progress Consulting S.r.l.), Lorenzo Di Matteo (Fondazione FORMIT)
 • Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  Dátum uverejnenia: 25/08/2021Téma:Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020), Sustainable development, Public health, Consumer policy, Demographic changeAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • The impact of CAP on territorial development of rural areas

  Dátum uverejnenia: 08/02/2021Téma:Agriculture, Rural developmentAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Experiences of rural areas with European Union’s COVID-19 response measures

  Dátum uverejnenia: 13/01/2021Téma:Public healthAutor:Alan Matthews, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Regional health policy responses to the COVID crisis

  Dátum uverejnenia: 07/10/2020Téma:Public healthAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Implementation of the Cross-border Healthcare Directive in the European regions

  Dátum uverejnenia: 06/10/2020Téma:Public healthAutor:Rossella Soldi and Dionne Kringos (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • The role of local and regional authorities in making food systems more sustainable

  Dátum uverejnenia: 18/09/2020Téma:Agriculture, Food productionAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Evaluation of the impact of the current CAP on the agriculture of developing countries

  Dátum uverejnenia: 20/09/2019Téma:Agriculture, Development cooperationAutor:Alan Matthews and Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Consumer Protection

  Dátum uverejnenia: 21/12/2018Téma:Consumer policyAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Sustainable Forest Management in Regions

  Dátum uverejnenia: 27/07/2018Téma:Environment policy, ForestryAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • Sustainable public procurement of food

  Dátum uverejnenia: 19/04/2018Téma:Food production, Sustainable development, Public procurementAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Mid-term evaluation of the first priority domain of the European Action Plan for Organic Food and Farming

  Dátum uverejnenia: 28/02/2018Téma:Food production, Rural development, AgricultureAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • The management of health systems in the EU Member States – The role of local and regional authorities

  Dátum uverejnenia: 12/11/2017Téma:Public healthAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l) and Cecilia Odone.
 • The management of health systems in the EU Member States

  Dátum uverejnenia: 01/01/2017Téma:Climate change policy, Future of EuropeAutor:Rossella Soldi
 • Evolution of the Budget Dedicated for Rural Development Policy

  Dátum uverejnenia: 29/11/2016Téma:Rural developmentAutor:Rosella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Implementation of the Sendai Framework at the EU level: the take-up of resilience measures by Local and Regional Authorities

  Dátum uverejnenia: 06/10/2016Téma:Disaster preventionAutor:Rossella Soldi (main author) (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece).
 • Developing Blue economy through better methodology for assessment on local and regional level

  Dátum uverejnenia: 28/09/2016Téma:Fisheries and maritime affairsAutor:Alexander Charalambous (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Evaluation of the Market Responsibility Programme put forward by the European Milk Board taking 2014 as a test year

  Dátum uverejnenia: 22/05/2016Téma:Food production, AgricultureAutor:Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd., Greece
 • Mapping of the disadvantaged areas for milk production in Europe

  Dátum uverejnenia: 22/05/2016Téma:Food production, AgricultureAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l. & Living Prospects Ltd.)
 • Sustainable and competitive tourism – New funding opportunities for local and regional authorities

  Dátum uverejnenia: 05/06/2014Autor:Progress Consulting S.r.l. and Living Prospects Ltd.
 • Health in the Regions - Cross Border Health Care: Harmonization in European Regions

  Dátum uverejnenia: 31/12/2011Autor:European Institute of health of the European Academy of Sciences and Arts

Zloženie

 • portrait of Isilda Maria Prazeres GOMESIsilda Maria Prazeres GOMESPredseda/Predsedníčka@IsildaCor
 • portrait of Radim SRŠEŇRadim SRŠEŇPrvý podpredseda/Prvá podpredsedníčka
 • portrait of Willy BORSUSWilly BORSUSDruhý podpredseda/Druhá podpredsedníčka

​Secretariat

Head of Unit: Serafino NARDI ​

Deputy head of unit: Dorota T​omalak, also in charge of Health policies and tourism (Team B)

Central Assistant to the Unit: Susanna Sjöström, in charge of meetings' organization

 

Administrators:

 • Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy (Team A)
 • Anemarija Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection, Blue Economy and Forestry (Team A)
 • Klaus Boele, in charge of Rural Agenda (Team A)
 • Sirle Mere, in charge of Civil Protection and relations with UNDRR (Team B)

Assistants:

 • Livideanu Simona Elena, support to Team A
 • Luca Venosta,  support to Team B
 • Michele Bandiera​ (Trainee Blue Book), in charge of the general support to NAT work and communication​

Multimédiá

EU organic awards: apply now!

 

Ďalšie videá

 • EU organic awards: apply now!
  EU organic awards: apply now!
 • Summit 2022 - Round tables: Rural revival
  Summit 2022 - Round tables: Rural revival
 • Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
  Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
 • Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks
  Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks

Liveblog

Kontakt

Zdieľať:
 
Back to top