Komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a  kultúru (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Komisia SEDEC má veľmi široký rozsah pôsobnosti pokrýva mnoho politických oblastí, medzi ktoré patria :

politika zamestnanosti, sociálna politika sociálna ochrana

mobilita, rovnaké príležitosti

vzdelávanie odborná príprava

výskum inovácie

digitálna agenda, informačná spoločnosť EÚ

transeurópske IKT siete

audiovizuálny priemysel mediálne technológie

mládež šport

viacjazyčnosť, podpora jazykov menšín, kultúra kultúrna rozmanitosť

Okrem toho komisia SEDEC riadi platformu na výmenu poznatkov (PVP) , ktorá je jednou foriem spolupráce Európskeho výboru regiónov (VR) Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum inováciu (GR RTD). Platforma sa snaží prinášať nové riešenia oblasti výskumu inovácie, inovačné produkty najlepšie postupy organizovaním seminárov Bruseli partnerských podujatí regiónoch alebo poskytovaním priestoru pre prezentačné podujatia, ktoré prispievajú realizácii ročného akčného plánu PVP.

Okrem toho komisia SEDEC počas tohto roka využije Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 cieľom zdôrazniť zásadnú úlohu miestnych regionálnych orgánov pri riadení, propagácii, ochrane zachovávaní európskeho kultúrneho dedičstva.

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 je jedinečnou príležitosťou zapojiť občanov, najmä deti mládež, do podujatí projektov so zameraním na európske kultúrne dedičstvo hodnoty.

Vybrať inú komisiu VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm