Komisia pre hospodársku politiku (ECON)  

​​​​​​​​​​​​​

Do pôsobnosti komisie pre hospodársku politiku patria tieto oblasti:

 • priemyselná politika
 • politika oblasti malých a stredných podnikov
 • hospodárska a menová politika
 • správa hospodárskych záležitostí, európsky semester
 • vnútorný trh
 • medzinárodný obchod a clá
 • politika v oblasti verejného obstarávania, hospodárskej súťaže a štátnej pomoci

Prostredníctvom prieskumov, štúdií a analýz komisie ECON ​ iniciatívy Podnikateľský región roka členovia komisie ECON monitorujú súčasné trendyvýzvyrozpoznávajú osvedčené postupypolitike.

Platforma viacerých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja poskytuje podporu a poradenstvo Európskej komisii pri vykonávaní cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Umožňuje VR nájsť spoločnú reč so všetkými ostatnými zainteresovanými stranami a navrhnúť odporúčania pre udržateľnú EÚ. Príspevok VR koordinuje komisia ECON.


Vybrať inú komisiu VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Súvisiace informácie
Links