Komisia pre politiku územnej súdržnosti a  rozpočet EÚ (COTER)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Do pôsobnosti komisie pre politiku územnej súdržnosti rozpočet EÚ (COTER) patria:

hospodárska, sociálna územná súdržnosť

štrukturálne fondy územné plánovanie

mestská politika bývanie

doprava transeurópske dopravné siete

makroregióny, územná spolupráca regionálne štatistiky ukazovatele

ročný rozpočet EÚ, viacročný finančný rámec miestne regionálne financovanie

Sekretariát komisie COTER je tiež zodpovedný za oficiálny register EÚ pre EZÚS za riadenie platformy EZÚS, ktorá združuje politických technických zástupcov všetkých existujúcich vznikajúcich EZÚS.

Okrem toho je komisia COTER zodpovedná za posúdenia územného vplyvu, ktoré vypracúva VR. Posúdenia územného vplyvu poskytujú spravodajcom VR analýzu potenciálneho územného vplyvu legislatívnych návrhov EÚ.

Spoločné činnosti VR OECD oblastiach, ako sú verejné investície, decentralizácia alebo rozvoj regiónov, miest vidieka, tiež riadi komisia COTER. Hlavným cieľom tejto spolupráce je posilniť politický dialóg medzi OECD miestnymi regionálnymi orgánmi EÚ, tak zlepšiť verejné politické opatrenia, ktoré podporujú hospodársky sociálny blahobyt.

Vybrať inú komisiu VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
  • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
  • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Rui Miguel Guimarães Coelho Cordeiro da Silva​​, in charge of management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Secretariat, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Súvisiace informácie
Links