Posudzovanie územného vplyvu  

Cieľom posudzovania územného vplyvu je poskytnúť spravodajcom Výboru regiónov (VR) analýzu potenciálneho územného vplyvu legislatívnych návrhov EÚ.

Zámerom výboru je v nadväznosti na stanovisko na tému Posudzovanie územného vplyvu presadzovať posudzovanie územného vplyvu ako nástroj na lepšiu tvorbu politiky EÚ s cieľom zohľadniť možný územný vplyv politických a legislatívnych návrhov. Tento cieľ ďalej posilnila Obnovená stratégia pre posudzovania územného vplyvu z roku 2015.

Činnosť VR týkajúcu sa posudzovania územného vplyvu riadi sekretariát komisie COTER , a to v úzkej spolupráci so sekretariátmi ďalších komisií.Dokumenty

Kontakt

Zdieľať:
 
Back to top