Stav regiónov a miest v Európskej únii 

11. októbra 2022 

Výbor regiónov 11. októbra 2022 zverejní svoju tretiu výročnú správu o stave regiónov a miest v EÚ, ktorá je prehľadom najnaliehavejších problémov regiónov a miest v celej Únii a pomáha formovať politické rozhodnutia EÚ.

Obsah
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, CoR President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Pochopenie Európy z miestneho hľadiska

Na základe pôvodných štúdií, ktoré si objednal Európsky výbor regiónov, ako aj akademického výskumu, príspevkov iných európskych inštitúcií a informácií z voľne dostupných zdrojov poskytuje táto správa fakty a údaje pre tvorcov politík a relevantné zainteresované strany. Hlavné zistenia a odporúčania prevzal predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro do svojho výročného prejavu o stave európskych miest a regiónov, ktorý má predniesť na plenárnom zasadnutí v októbri 2022.

Tohoročná správa sa zameriava na najpálčivejšie problémy miest a regiónov v EÚ, ku ktorým patria hospodárske a sociálne dôsledky vojny Ruska proti Ukrajine, pretrvávajúci vplyv pandémie ochorenia COVID-19 a potrebná obnova, núdzová situácia v oblasti klímy, energetická transformácia, boj proti nerovnosti a budúcnosť demokracie, ktorá stavia na záveroch Konferencie o budúcnosti Európy.

Správa bude obsahovať aj „regionálny a miestny barometer“, v ktorom budú predstavené názory volených zástupcov z celej Európy získané prieskumom verejnej mienky v partnerstve so spoločnosťou IPSOS.

Regionálny a miestny barometer

 • V 27 členských štátoch Európskej únie je viac ako milión politikov volených na nižšej ako celoštátnej úrovni. Títo miestni politici pôsobia vo veľmi rozmanitých typoch volebných obvodov na rôznych úrovniach verejnej správy vrátane federálnych štátov, regiónov, provincií, krajov, okresov alebo obcí. Rýchly prieskum Eurobarometra je pre miestnych politikov v EÚ dôležitou platformou, prostredníctvom ktorej sa môžu podeliť o svoje názory na problémy a priority Únie.

  Odpovede miestnych politikov odhaľujú, čo by malo byť podľa nich prioritou na úrovni EÚ, do akej miery poznajú celoeurópske iniciatívy a možnosti financovania EÚ, čo si myslia o budúcnosti Európy a aké sú ich reakcie na núdzovú situáciu spôsobenú vojnou na Ukrajine. 

   Hlavné zistenia
 • Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022

  Dostupné jazyky (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)stiahnuť
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)stiahnuť
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)stiahnuť
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)stiahnuť
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)stiahnuť
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)stiahnuť
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. suomi(3.49 MB-PDF)stiahnuť
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  10. français(3.32 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  11. Gaeilge(3.63 MB-PDF)stiahnuť
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  12. hrvatski(3.31 MB-PDF)stiahnuť
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  13. magyar(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  14. italiano(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  15. lietuvių(3.32 MB-PDF)stiahnuť
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  16. latviešu(3.74 MB-PDF)stiahnuť
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  17. Malti(3.71 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  18. Nederlands(3.59 MB-PDF)stiahnuť
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  19. polski(3.49 MB-PDF)stiahnuť
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  20. português(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  21. română(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)stiahnuť
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)stiahnuť
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo

Multimédiá

Regions & Cities move forward the green transition

 

Ďalšie videá

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Predchádzajúce ročníky

Zdieľať:
 
Back to top