Stav Európskej únie 

hľadisko regiónov a miest 

Karl-Heinz Lambertz, President of the European Committee of the Regions, delivered the first-ever address on the "State of the European Union: the View of Regions and Cities" on 10 October in Brussels. The address was followed by a debate with local and regional leaders from all EU Member States together with the President of the European Council Donald Tusk.

President Lambertz's address contributes to setting the EU's future agenda by taking stock of the current situation of and regions and cities in the Union. It looks ahead to the challenges for local governments in the coming years.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Obsah


Karl -Heinz Lambertz, predseda Európskeho výboru regiónov, vystúpil 10. októbra v Bruseli so svojím prvým príhovorom na tému Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest. Po príhovore nasledovala diskusia s miestnymi a regionálnymi vedúcimi predstaviteľmi zo všetkých členských štátov EÚ.

Predseda Lambertz svojím príhovorom, v ktorom zhodnotil súčasnú situáciu regiónov a miest v Únii, prispieva k formulovaniu budúcej agendy EÚ. Taktiež sa v ňom zamyslel nad výzvami, ktorým budú čeliť miestne orgány v nadchádzajúcich rokoch.
 
Sledujte nás na Twitteri:

#SOTREG

Multimédiá

Stay tuned for : The State of the European Union: the view of regions and cities

 

Ďalšie videá

  • Stay tuned for : The State of the European Union: the view of regions and cities
    Stay tuned for : The State of the European Union: the view of regions and cities

Sledujte nás

Zdieľať:
 
Back to top