Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest  


Karl -Heinz Lambertz, predseda Európskeho výboru regiónov, vystúpil 10. októbra v Bruseli so svojím prvým príhovorom na tému Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest. Po príhovore nasledovala diskusia s miestnymi a regionálnymi vedúcimi predstaviteľmi zo všetkých členských štátov EÚ.

Predseda Lambertz svojím príhovorom, v ktorom zhodnotil súčasnú situáciu regiónov a miest v Únii, prispieva k formulovaniu budúcej agendy EÚ. Taktiež sa v ňom zamyslel nad výzvami, ktorým budú čeliť miestne orgány v nadchádzajúcich rokoch.
 
Sledujte nás na Twitteri:

#SOTREG