Základné informácie o stanovisku 

Poľnohospodárske genetické zdroje: od zachovania po udržateľné využívanie

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 8097/2013
Rapporteur: VARACALLI Giuseppe
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 26/06/2014
 
Zdieľať:
 
Back to top