Opinion Factsheet  

Revidované nariadenie o transeurópskej energetickej infraštruktúre pripravenej na zelenú a digitálnu transformáciu

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 722/2021
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 01/07/2021