Základné informácie o stanovisku 

Jednotný trh, sociálna vízia a služby všeobecného záujmu

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 56/2008
Rapporteur: SCHNEIDER Michael
Commission: ECOS-IV
Status: Adopted
Date: 12/02/2009
 
Zdieľať :
 
Back to top