Základné informácie o stanovisku  

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 417/2022
Rapporteur: VIOLA André
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 29/06/2022
 
Zdieľať: