Základné informácie o stanovisku 

BALÍK PREDPISOV V OBLASTI NÁMORNEJ A PRÍBREŽNEJ DOPRAVY

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 416/2008
Rapporteur: DELEBARRE Michel
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 17/06/2009
 
Zdieľať:
 
Back to top