Základné informácie o stanovisku 

Akčný plán pre kapacitu, účinnosť a bezpečnosť letísk v Európe

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 406/2006
Rapporteur: KEYMER Gordon
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 10/10/2007
 
Zdieľať:
 
Back to top