Základné informácie o stanovisku 

ROČNÁ SPRÁVA ŠIESTICH EURÓPSKYCH KOORDINÁTOROV TRANSEURÓPSKEJ SIETE (TES-D)

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 405/2006
Rapporteur: SOULAGE Bernard
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 10/10/2007
 
Zdieľať:
 
Back to top