Základné informácie o stanovisku 

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Realizácia Lisabonského programu Spoločenstva - Moderná politika MSP pre rast a zamestnanosť

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 40/2006
Rapporteur: HANNIFFY Constance
Commission: ECOS-IV
Status: Adopted
Date: 15/06/2006
 
Zdieľať:
 
Back to top