Základné informácie o stanovisku 

Usmernenia Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 372/2011
Rapporteur: SOULAGE Bernard
Commission: COTER
Status: Working documents
Date: 03/05/2012
 
Zdieľať:
 
Back to top