Základné informácie o stanovisku 

Prínos dobrovoľnej činnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 254/2007
Rapporteur: MCDONNELL Declan
Commission: ECOS-IV
Status: Adopted
Date: 07/02/2008
 
Zdieľať:
 
Back to top