Základné informácie o stanovisku 

Oznámenie Komisie Rade o európskych politikách týkajúcich sa mladých ľudí Riešenie problémov mladých ľudí v Európe – implementácia Európskeho paktu mládeže a presadzovanie aktívneho občianstva

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 253/2005
Rapporteur: PELLA Roberto
Commission: EDUC
Status: Adopted
Date: 16/02/2006
 
Zdieľať:
 
Back to top