Základné informácie o stanovisku 

Používanie zdrojov tuhej a plynnej biomasy pri výrobe elektriny, tepla a chladu

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 246/2010
Rapporteur: MEANEY Brian
Commission: ENVE
Status: Working documents
Date: 27/01/2011
 
Zdieľať:
 
Back to top