Základné informácie o stanovisku 

Najskôr myslieť v malom - iniciatíva "SMALL BUSINESS ACT" pre Európu

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 246/2008
Rapporteur: HANNIFFY Constance
Commission: ECOS-IV
Status: Adopted
Date: 12/02/2009
 
Zdieľať:
 
Back to top