Základné informácie o stanovisku 

PRÍNOS EURÓPSKYCH REGIÓNOV K DOSAHOVANIU CIEĽOV EÚ V OBLASTI KLIMATICKÝCH ZMIEN A ENERGIE S OSOBITNÝM DÔRAZOM NA DOHOVOR STAROSTOV

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 241/2008
Rapporteur: TWITCHEN Kay
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 26/11/2008
 
Zdieľať :
 
Back to top