Základné informácie o stanovisku 

Zvýšiť potenciál a synergie iniciatív Európskej zelenej dohody zameraných na regióny a mestá

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 229/2023
Rapporteur: GRYFFROY Andries
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 05/07/2023
 
Zdieľať:
 
Back to top