Základné informácie o stanovisku  

Príprava štrukturálneho začlenenia miest a regiónov do 27. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2246/2022
Rapporteur: GILLILAND Alison
Commission: ENVE
Status: Under preparation
Date: 12/10/2022
 
Zdieľať: