Základné informácie o stanovisku 

Zelená kniha-reforma spoločnej rybárskej politiky a udržateľná budúcnosť pre akvakultúru

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 218/2009
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 04/12/2009
 
Zdieľať:
 
Back to top