Základné informácie o stanovisku 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 160/2008
Rapporteur: BAKER Paula
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 08/10/2008
 
Zdieľať:
 
Back to top