Základné informácie o stanovisku 

Preskúmanie viacročného finančného rámca v polovici trvania: regionálne a miestne hľadisko

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 138/2023
Rapporteur: HABERMANN Thomas
Commission: COTER
Status: Currently in discussion
Date: 24/05/2023
 
Zdieľať:
 
Back to top