Základné informácie o stanovisku  

Usmernenia pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1228/2022
Rapporteur: BOUDINEAU Isabelle
Commission: COTER
Status: Under preparation
Date: 12/10/2022
 
Zdieľať: