Základné informácie o stanovisku 

Na ceste k lepšie integrovanej transeurópskej dopravnej sieti v záujme spoločnej dopravnej politiky

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 103/2009
Rapporteur: DACLIN Jean-Michel
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 07/10/2009
 
Zdieľať:
 
Back to top