banner alt text

 Stav regiónov a miest Európskej únie  

Výročný regionálny a miestny barometer EÚ je prejav predsedu Európskeho výboru regiónov zameraný na najnaliehavejšie výzvy v nadchádzajúcom roku.

 Výročný regionálny a miestny barometer EÚ  

Toto prvé vydanie, uverejnené 12. októbra 2020, sa zameriava na dosah pandémie COVID-19. Regionálne a miestne samosprávy EÚ boli v prvej línii pri riešení zdravotnej krízy a ochrane ľudí. Správa ukazuje ich kľúčový význam aj z hľadiska obnovy hospodárstva. Osobitnú pozornosť venujeme dosahu na najzraniteľnejšie skupiny v našich komunitách a prinášame nové údaje vyplývajúce z aktuálneho prieskumu verejnej mienky o týchto otázkach.
 

SPRÁVA  

  • ZDRAVIE

    COVID-19: regionálna zdravotná kríza (dostupné len v angličtine)
    Viac informácií
  • HOSPODÁRSTVO

    Koronakríza: prečo niektoré regióny trpeli viac (dostupné len v angličtine)
    Viac informácií

Prieskum verejnej mienky: Kríza spôsobená koronavírusom a úloha regiónov a miest v EÚ  

Väčšina občanov tvrdí, že ak budú mať miestne a regionálne samosprávy väčší vplyv v EÚ, zlepší sa ich schopnosť riešiť problémy. Miestne a regionálne samosprávy sú celkovo naďalej najdôveryhodnejšou úrovňou verejnej správy a dokonca jedinou úrovňou, ktorej dôveruje viac ako polovica Európanov.  
Viac informácií  

Twitter